Hidraulična presa

/Hidraulična presa

Hidraulična presa

2015-12-30T01:29:57+00:00

Hidraulična balirka 25t služi za sabijanje PETMETPAPIRA i TEKSTILA. Sabija otpad u balu dimenzija 1000x600x800mm čime se smanjuje volumen otpada, a time i prostor za skladištenje. Bala je kompaktna i njome je lako rukovati. Balirka je opremljena elementima (uške) za jednostavno premeštanje i pozicioniranje pomoću viljuškara ili krana. Balirka ima ugrađene nogice za nivelisanje, tako da je lagano namestiti na neravnoj površini. […]