Preduzeće „Hemosan“ d.o.o. Bar je osnovano 08.04.1993. godine. Osnivač preduzeća je Ljiljana Nikitović koja je ujedno i generalni direktor. U sklopu preduzeća nalaze se 2 reciklažna centra i to u Baru i Bijeloj, kao i skladišni prostor i poslovna zgrada u Baru.

Osnovne delatnosti portfolio_skills su:

  • Zaštita mora od incidenata
  • Sanacija mora nakon incidenta
  • Prihvat i prerada zauljanih i otpadnih voda sa brodova
  • Prihvat, skladištenje i izvoz opasnog otpada
  • Prihvat i zbrinjavanje elektronsko-električnog otpada
  • Čišćenje i zbrinjavanje otpada iz tankova nafte i naftinih derivata

„Hemosan“ poseduje sve Dozvole i Rešenja neophodna za nesmetano poslovanje izdata od strane nadležnih ministarstava Republike Crne Gore. Preduzeće broji 16 zaposlenih i u sklopu preduzeća nalaze se visoko obrazovani kadrovi hemijske i pomorske struke. Razvojni planovi preduzeća su izgradnja pogona za preradu biodizela, reciklaža elektronsko-elektičnog otpada kao i opremanje specijalne laboratorije za potrebe preduzeća.

Website: www.hemosan.info