DEA maloprodajna mreža danas broji gotovo 300 komšijskih prodavnica malog i super formata koje možete videti u gotovo svakom mestu u Srbiji. Prema prodajnoj površini i pažljivo odabranom asortimanu namenjena je pre svega svakodnevnoj kupovini kojom možete obradovati svoju porodicu i vama drage osobe svežim proizvodima koji su tog jutra pristigli u radnju.

U 2015. se nastavlja sa novim investicijama, pre svega po pitanju proširenja maloprodajne mreže, kako bi kupcima širom Srbije bile dostupne Idea prodavnice različitih formata.
Takođe se nastavlja i optimizacija postojećih poslovnih procesa, podizanje produktivnosti i kvaliteta usluge u maloprodaji u 2015. godini.

Website: www.idea.rs