Preduzeće JGSP Novi Sad obavlja sledeće delatnosti:

 • Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
  • obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima na određenim relacijama sa tačno utvrđenim redom vožnje
  • obavljanje međumesnog prevoza putnika na određenim relacijama sa tačno utvrđenim redom vožnje
  • obavljanje prevoza putnika autobusima po osnovu posebnog zahteva fizičkih i pravnih lica (ugovorne i slobodne vožnje)
 • Usluge u drumskom saobraćaju
  • pružanje usluga putnicima i prevoznicima na Međumesnoj autobuskoj stanici u Novom Sadu
 • Održavanje i popravka motornih vozila
  • održavanje i popravka motornih vozila
  • opravka tahografa
  • usluge reklamiranja na autobusima

Website: www.gspns.co.rs