Kada su krajem devedesetih godina prošlog veka ljudi okupljeni oko malog porodičnog poduhvata pravili planove kako da zauzmu vodeće mesto na trpezama potrošača, malo ko je verovao da će tako nešto biti moguće za ovako kratko vreme. Ali, snaga Nectarove vizije nije znala za prepreke i kompanija je u međuvremenu postala jedina fabrika u regionu koja ima potpuno zaokružen proces proizvodnje: od plantaža, preko otkupa i prerade voća, kooperantskih odnosa sa proizvođačima do finalnog proizvoda.

Danas, brojimo više od 1000 zaposlenih, ali porodični duh, toplina i timska energija i dalje su prisutni i doprinose stabilnosti i napretku portfolio_skills. Kontinuirano unapređujemo naše poslovanje jačanjem direktne distributivne mreže, razvojem novih proizvoda i stalnom brigom o njihovom vrhunskom kvalitetu. Podrška i poverenje koje iz godine u godinu dobijamo od vas svedoče da smo na dobrom putu.

Zbog toga nastavljamo dalje, bez kompromisa i sa istom filozofijom – da nikada nije svejedno.

Website: www.nectar.rs