Kompanija je osnovana u septembru 2011 godine sa sedištem u Novom Sadu sa ciljem organizacije procesa reciklaže PET ambalaže.

Vlasnici portfolio_skills ALWAG su:

  • Aling-Conel Gajdobra, Srbija
  • Reiwag Facilities Wien, Austrija

Aling-Conel se bavi proizvodnjom elektroinstalacionog materijala

  • Preko 1.000 proizvoda u asortimanu
  • Mesečno se proizvede preko 1 mil.jedinica
  • 60% proizvoda se izvozi
  • Zapošljava 200 radnika
  • Godišnji obrt od 10 miliona EUR
  • Dobitnik nagrade „Izvoznik godine 2010“

Website: www.alwag.rs