U mreži Predškolske ustanove “Radosno detinjstvo“ Novi Sad nalazi se 69 objekata za boravak dece. Vrtići i jaslice Ustanove raspoređeni su u devet pedagoških (radnih) jedinica, po ulicima i naseljenim mestima. Od 69 navedenih objekata za boravak dece, 47 objekata je namenski građeno, a 22 objekta su nenamenski građena i predstavljaju adaptirane prostore za boravak dece.

Website: www.predskolska.rs