Project Description

Autobusko stajalište izrađeno je dimenzijama 1,5m x 5m i visine 2,5m. Konstrukcija stajališta je od čeličnih cevi i profila, krov je pokriven leksanom i ima ugrađen oluk. Bočne strane stajališta napravljene su od fiberglasa koji je providan radi bolje preglednosti.

Unutrašnjost stajališta je opremljena klupom u dužini od 3,5m i bočnim naslonom u dužini od 5m. Sa zadnje strane postavljen je grb i naziv opštine kao i mapa sa nazivom mesta gde se stajalište nalazi. Autobusko stajalište monitra se na postojeći betonski plato, ili se pre montaže betonira površina namenjena za stajalište.