Project Description

Kontejneri su izrađeni od čeličnih cevi i limova. Kontejneri su opremljeni kiselo-otpornom nezapaljivom kadom preko koje se nalazi čelična cinkovana rešetka koja osigurava prihvat posebnih otpada u slučaju havarije ili curenja. Ispust otpada iz kade vrši se uz pomoć ventila i slavine ¾“.

Stope kontejnera imaju mogućnost podešavanja po visini, tako da se montaža može izvršiti i na blago neravnim terenima. Kontejneri su takođe opremljen i sistemom za provetravanje. Boju kontejnera kao i oznake na njemu definiše kupac u skladu sa svojim potrebama i zahtevima. Kontejner se prilikom montaže uzemljuje.