Project Description

Hidraulična balirka 25t služi za sabijanje PETMETPAPIRA i TEKSTILA. Sabija otpad u balu dimenzija 1000x600x800mm čime se smanjuje volumen otpada, a time i prostor za skladištenje. Bala je kompaktna i njome je lako rukovati. Balirka je opremljena elementima (uške) za jednostavno premeštanje i pozicioniranje pomoću viljuškara ili krana. Balirka ima ugrađene nogice za nivelisanje, tako da je lagano namestiti na neravnoj površini. Bala izlazi na valjke koji su montažno demontažni. Na bočnoj strani balirke ugrađen je nosač za žicu.

Kompaktna tehničko-konstrukciona celina može se podeliti na: usipnu komorukomoru pritiska

Usipna komora je opremljena visoko kvalitetnim hidrauličnim cilindrom (cilindar bez održavanja) koji sabijaju otpad u komoru pritiska. Takođe se tu nalaze agregat, rezervoar ulja, električne komponente (PLC sa displejom), priključak struje. Otvor usipne komore ima dupla vrata koja se lagano otvaraju i zatvaraju zahvaljujući oprugama koje zadržavaju vrata u ravnoteži.

Komora pritiska je izvedena konusno radi lakšeg izvlačenja sabijenog otpada. Pražnjenje se vrši podizanjem hidrauličnih vrata i guranjem bale napolje na traku potisnikom.

Na mestu gde se predviđa smeštaj balirke, potrebno je osigurati priključak na mrežu 380V/16A i izvesti uzemljenje PF 16 mm². Balirka je u svrhu priključivanja na mrežu opremljen trofaznom utičnicom i spoljnim kabelom. Zaštita pogonskog uređaja hidraulike od preopterećenja izvedena je ugradnjom odgovarajuće motorske zaštitne sklopke i procesora koji kontroliše kompletan rad elektroničke i hidraulične opreme.

Procesor kontroliše rad elektro i hidrauličnih komponenti, pa ukazuje na moguće greške u sistemu (POTISNIK IDE NAPRED, VRATA SU PODIGNUTA, NEMA DOVOLJNO ULJA, MOTOR SE OKREĆE U POGREŠNOM SMERU…). Procesor ima mogućnost spajanja na prenosni računar, tako da je balirkom moguće upravljati i računarom, pa ispravljati moguće greške u sistemu balirke. Isto tako moguća je dojava na mobilni kada je presa u funkciji, a kada stoji.

Svaka balirka 25t tehnički je i funkcionalno ispitana, izvršen je probni rad, te je kao takva odmah spremana za korišćenje.