Project Description

Info tabla potrebna nam je u svim delovima grada , manjim i većim mestima. Ona nam omogućava da na uredan i adekvatan način na jednom mestu građani mogu da istaknu određene informacije , oglase , reklame …U našoj ponudi je info tabla izrađena od čeličnih cevi i lima ,koja ima malu nadstrešnicu kako bi papirni materijal na njoj bio zaštićen od kiše . Zaštićena je postupkom plastifikacije u boju koju kupac definiše.