Project Description

Kontejner za kipovanje, tj. samoistovarni kontejner odlično je rešenje za jednostavnu i brzu manipulaciju raznim vrstama otpada. Takođe , ovaj tip kontejnera svoju primenu može naći u različitim procesima proizvodnje. Osnovna prednost ovog u odnosu na druga rešenja ogleda se u veoma brzom, preciznom i jednostavnom procesu pražnjenja odnosno kipovanja. Da bih Vam ovaj proces približili na najbolji način odlučili smo se da prilikom demonstracije koristimo jednu od najzahtevnijih materija za istovar, tj. veoma sitnu granulaciju mokrog šljunka. Proces kipovanja počinje tako što operater nakon preuzimanja viljuškarom izvadi osigurač, zatim zakoči karabiner sa užetom i zakači sigurnosni lanac za vilu. Zatim se kontejner podiže na mesto istovara i povlačenjem užeta aktivira se mehanizam za pražnjenje. Ugao pražnjenja takođe može da se koriguje komandama na viljuškaru. Nakon završavanja, kontejner se vraća u prvobitni položaj i automatski se zaključava.

U našoj ponudi nalaze se dva tipa kontejnera zapremine 750 i 1125 litara, koji su izrađeni od lima debljine 3 milimetra. Zaštita čeličnih površina vrši se mokrim farbanjem u dva premaza u boju koju definiše kupac. Takođe, opciono može biti toplo pocinkovan. U zavisnosti od namene, mogu da imaju okretne točkove koji omogućavaju lakšu upotrebu.

Za sva Vaša dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.