Project Description

Igra u pesku trebalo bi da bude sastavni element svih prostora namenjenih za igru. Igra u peščaniku pruža deci neograničene mogućnosti za razvoj gde mogu da kopaju, grade, peku i oblikuju, rove i upoznaju se sa svojstvima jednog od osnovnih građevinskih materijala.

Preporuka psihologa je da se najmlađi što više igraju u pesku, jer je to siguran put za zdravo odrastanje i sazrevanje. Peščanici se proizvode od drvenih elemenata koji u zavisnosti od raspoloživog prostora mogu da budu u različitim oblicima i dimenzijama.