Project Description

Poljočuvarska kućica, odnosno lovačka čeka, za nadzor izrađena je u dimenzijama 1,5 x 1.5m i visine 4m. Konstrukcija kućice je od punog borovog drveta, zaštićena kvalitetnim inpregacionim sredstvom. Stepenište je napravljeno od čeličnih cevi i drvenih gazišta. Krov kućice je od drveta sa tegulom na gornjoj strani. Montaža kućice za nadzor vrši se na zemljanoj podlozi i tom prilikom se betonira 5 stopa na kojima cela konsturkcija stoji. Postavkom kućice za nadzor omogućava se preglenost celog atara bez obzira na visinu zaseđenih useva. Povećava kvalitet zaštite polja i ujedno podiže nivo efikasnosti poljočuvarske službe.