Project Description

Kompletno telo klupe izrađeno je od sušenog stolarski obrađenog drveta. Set je širine 2m. Svi drveni elementi su ispolirani i zaštićeni sa dva sloja sadolin laka i završnim slojem voska. Okovi i vijčane veze su kvalitetni i omogućavaju čvrstinu i dugotrajnost. Sa donje strane klupa ima metalne pločice koje mogu da se ankerišu za podlogu.