Renomirana fabrika elektro-instalacionog materijala i opreme ALING-CONEL nas je angažovala da za potrebe što bolje distribucije njihovih proizvoda razvijemo namensku žičanu policu-ekspozitor.

Dimenzije, materijale, boje i oznake uradili smo po zahtevu našeg kupca.

Pored police razvili smo i ušli u serijsku proizvodnju žičanog nosača artikla. Ovaj angažman sa ALING CONEL-om omogućio nam je da iskoračimo u jednu potpuno novu oblast u kojoj do sada nismo bili prisutni, sa razvijenim proizvodom koji ima odličan odnos dizajna, cene i kvaliteta.