Multifunkcionalni kompleksi (12)

Tobogani (6)

Drvene kućice (1)

Ljuljaške (6)

Klackalice (3)

Njihalice (6)

Vrteške (4)

Interaktivni paneli (8)

Penjalice (1)

Podloge (1)

Zabava za najmlađe

Proizvodnja opreme za dečija igrališta podrazumeva ispunjavanje strogih standarda sigurnosti korisnika, trajnosti opreme, završne obrade i funkcionalnih performansi. Da bi smo  to postigli našu opremu proizvodimo od veoma kvalitetnih materijala. Pre svega naše lamelirane grede proizvodimo od spororastućeg bora, poreklom iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine.

Greda se proizvodi od najkvalitetnijih sušenih profila drveta, koji se blanjaju i lepe veoma kvalitetnim lepkovima koji garantuju dugotrajnost. Sve ivice su zaobljene, a površine fino ispolirane i glatke. Nakon procesa izrade greda pristupamo postupku zaštite sa ekološkim premazima na vodenoj osnovi, sa velikim procentom voska, koji penetrira u unutrašnje slojeve drveta. Pločasti materijali koje koristimo su na bazi vodootporne brezine šperploče debljine 21 i 18mm. Prilikom obrade pločastih materijala koristimo najsavremenije cnc tehnologije, ivice ploča su zaobljene i ispolirane, a kantovi posebno tretirani pre farbanja. Farbanje se izvodi sa veoma kvalitetnim dvokomponetnim industrijskim UV otpornim premazima na bazi poliuretana koji svojom čvrstinom garantuju veoma visoku otpornost na habanje. Sve gazeće površine na kojima može doći do klizanja izrađujemo od vodootporne brezine šperploče debljine 21mm sa protiv-kliznim filmom na bazi poliuretanskog premaza sa protivkliznom teksturom.

Posebna pažnja poklanja se vijčanim spojevima koji se radi zaštite korisnika zaštićuju specijalnim ECO-PRO polipropilenskim zaštitnim kapicama. Lanci koje koristimo su isključivo od nerđajućeg čelika najveće čvrstoće. Metalni ankeri koji osiguravaju stabilnost i dugotrajnost opreme proizvode se od čelika koji se nakon obrade tretira cinkovanjem pa plastifikacijom na bazi poliestera. Sve drvene pozicije izdignute su od tla najmanje 50mm i tako su zaštićene od negativnog uticaja vlage. Klizne staze naših tobogana izrađuju se od veoma kvalitetnih inox limova koji garantuju veoma veliku otpornost i dugotrajnost.

Oprema koju proizvodimo usaglašena je sa zahtevima standarda iz oblasti proizvodnje opreme za dečija igrališta SRPS EN 1176 i sva naša igrališta su u skladu sa pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta SL.glasnik 41/2019.

Garancija na naše proizvode je dve godine i počinje od dana instalacije opreme na lokaciju u slučaju da montažu vrše naši montažeri, odnosno od dana preuzimanja opreme u našem magacinu ukoliko montažu po našim instrukcijama vrši kupac.

Podloga je veoma važan segment izgradnje dečijih igrališta. Naši rekviziti čija kritična visina pada prelazi 600mm mogu da se instaliraju i pravilno koriste isključivo na terenu opremljenom podlogama za ublažavanje udara.

Prilikom montaže opreme potrebno je voditi računa o slobodnom prostoru koji se mora nalaziti oko rekvizita radi bezbedne upotrebe istog. Takođe kritična visina pada koju definiše proizvođač uvek mora da determiniše adekvatnu podlogu za ublažavanje udara.

Svaki od rekvizita ima preporučeni uzrast korisnika kao i broj korisnika koji u isto vreme može bezbedno da koristi rekvizit. U nekim slučajevima propisuje se i maksimalno dozvoljeno opterećenje u kilogramima.

Veoma važna stvar koja osigurava bezbednost korisnika kao i dugotrajnost opreme je pravilna kontrola i održavanje opreme u skladu sa preporukama koje izdaje proizvođač.

Multifunkcionalni kompleksi (12)

Tobogani (6)

Drvene kućice (1)

Ljuljaške (6)

Klackalice (3)

Njihalice (6)

Vrteške (4)

Interaktivni paneli (8)

Penjalice (1)

Podloge (1)