Motorički razvoj deteta je od velike važnosti za razvoj intelektulanih i emocionalnih sposobnosti. Jako je važno obratiti pažnju na stimulaciju koju dete dobija kroz svakodnevne aktivnosti, jer svaki pokret utiče na razvoj motorike. Razvoj grube motorike najvažniji je u prve tri godine života .Deca mogu da je razvijaju sama u svakodnevnim aktivnostima, ali je poželjno stimulisati je kroz razne pokretne igre.Grube motoričke sposobnosti obuhvataju sposobnost održavanja ravnoteže , koordinaciju pokreta, mogućnost kontrole motorike tela..
To nam je bila velika inspiracija da započnemo novu liniju motoričkih rekvizita , koji će deci omogućiti da aktiviraju svaki deo svog tela što će njihovu igru učiniti još kvalitetnijom i zanimljivijom.